Knotwilgen, rommelhoekjes en slobkousbijen

Knotwilgen, rommelhoekjes en slobkousbijen:
over het beheer van het wijkpark.

Op woensdagmiddag 30 januari 2019 liepen we met een aantal mensen door het wijkpark voor de zogenaamde schouw: een ronde waarbij mensen van de gemeente en betrokkenen samen naar het beheer van een park kijken. Behalve onze wijkbeheerder, John van Velzen, waren er twee mensen van Groenbeheer en een gevarieerd clubje gebruikers van het park en natuurkenners uit de wijk, o.a. van de Parkgroep en de Natuur- en groengroep.

Gefaseerd maaien
Al wandelend legden de beheermensen uit dat de bomen in het park alleen gekapt kunnen worden als er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. We hebben het uitgebreid over het maai- en snoeibeheer gehad, waar het afgelopen jaar op een paar punten mis is gegaan. Als er veldjes met bramen en brandnetels in één keer helemaal worden weggemaaid, zeker in het broedseizoen, is dat een enorme klap voor de vogels die in de bramen kunnen broeden, schuilen en foerageren èn voor de insecten die er schuilen en eitjes leggen (brandnetels zijn bijvoorbeeld een belangrijke waardplant voor vlinders). Het beheer heeft dan ook toegezegd weer beter op te zullen letten dat er gefaseerd wordt gemaaid, dus niet meer dan eenderde per keer.

Verder is er bij de centrale vijver een hoekje met grote wederik, waar slobkousbijen voedsel verzamelen. Het is dus zonde als dat in juni wordt gemaaid. John van Velzen stelde voor dat de natuurliefhebbers in de wijk zelf een paar bijzondere hoekjes in het park aanwijzen waar we zelf het beheer van gaan doen, dus daar gaan we graag mee verder.

Nuttige rommelhoekjes
Iedereen was eigenlijk vooral blij met het prettige, natuurlijke karakter van het park: inclusief houtrillen, dode bomen en rommelhoekjes. Juist die plekken zijn belangrijk voor de biodiversiteit, dat wil zeggen: het wemelt er van de zangvogeltjes, muizen, insecten enzovoort. In een houtril kunnen bijvoorbeeld ook padden schuilen, want daar hebben we er aardig wat van in het park. Daarom is het ook belangrijk dat de oevers niet overal strak beschoeid zijn, maar dat er genoeg plekken zijn waar zowel amfibieën als jonge eendjes het water in en uit kunnen.

Aan de Broekweg hadden we het nog even over het knotten van de wilgen. Het is de bedoeling dat dat weer om en om gebeurt, zodat de helft van de wilgen ongemoeid wordt gelaten. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de veiligheid van de wandelaars en fietsers.

Loslopende honden
Ook zaken als de overvolle afvalbakken, het onderhoud en de schoonmaak van de nestkasten en het hondenbeleid kwamen aan de orde (loslopende honden veroorzaken nogal eens overlast op de kinderboerderij; ze moeten daar aan de lijn, maar dat weet niet iedereen). Kortom, het was behalve een prettig ommetje door het park vooral ook een nuttige bespreking.

Corinna Vermeulen
(Natuur- en groengroep Wijkvereniging)

Advertentie