Indeling park

kaart_mwpk_2018Het park bestaat uit twee verschillende gedeeltes.
1. Het zuidelijke deel met de kinderboerderij
2. Het noordelijke en hoger liggende gebied
3. Met daartussen de Broekweg.

Op de plattegrond (hiernaast) zijn de delen goed te zien.
En dit is een printbare plattegrond op 1 A4.


Grootste deel van het park met kinderboerderij
Het zuidelijke en grootste deel van het park is een gemengd bos met veel heesters, struiken en planten. Bekende soorten als de eik, beuk, els en haagbeuk zijn er te vinden en rondom het park staan veel populieren. Ook staat er een groep dennen, de taxus en een jeneverbes. Ze zijn het gevolg van de interesse voor heemparken in de jaren 70. Er zijn toen verschillende vegetatietypen van Nederlandse landschappen aangelegd. Maar een groot gedeelte van de meer kwetsbare planten heeft het niet gered op de voedselrijke bodem van zand, klei en veen. Toch is het rijk aan prachtige vogels, voorjaarsbloeiers, insecten, …
In dit deel ligt ook de Kinderboerderij met een boerenerf en twee weilanden en het centrum Natuur- en Milieueducatie Weidezicht van de gemeente. De kinderboerderij is een leerwerkplek en heeft een theehuis: ‘de Trotse Pauw’. De boerderij staat op de plaats waar ooit de boerderij De Wassenaarse Hoeve stond, waar de familie Vulpen als laatste gewoond heeft. De hoeve stond toen op een eenzame plek midden in de polders. Probeer je maar eens in te leven hoe dat toen was, zonder de huizen en flats van de Merenwijk…DSC03883_knotwilg kopie
Naast de kinderboerderij, rechts van de hoofdingang loopt een pad naar een mooi groen veld en een bruggetje. Vogels, als de pimpelmezen, staartmezen en de tjiftaf en allerlei insecten vinden dit een heerlijke plek tussen de kersenbomen, de meidoorn, de vlier en kornoelje en een kardinaalsmuts. Het is een voedselrijke plek met bramen en brandnetels.


De Broekweg doorkruist het park. De weg bestaat al sinds de middeleeuwen en is nu een belangrijk fietspad. Aan weerszijden staan knotwilgen, waarin van alles te vinden is.


Noordkant van het park
In het noordelijke deel loopt het park omhoog. Dit deel van het park is aangelegd op een voormalige vuilstort, waar een toplaag van klei-achtig zand (zavel) is aangebracht. Hierop groeien prachtige verschillende eiken- en kastanjebomen, essen en esdoorns. Tussen de bomen vind je bosaardbijtjes, hondsdraf en mooie paddenstoelen, zoals de aardsterren, parasol- en reuzenzwammen. Er vliegen onder andere vlaamse gaaien, eksters, groepen kauwtjes en een sperwer rond. En als je goed kijkt zie je zandoogjes en andere vlinders.


Grenzen van het park
Op verschillende kaarten is de grens van het park aangegeven.

  • De kaart van het Bestemmingsplan (2006). Het convergerende plan van 2017 is nog niet vastgesteld. De huidige groene kaart lijkt het convergerende plan te laten zien, waardoor er opeens minder groen is.
  • De gemeente Leiden heeft met oud en nieuw (2017) vuurwerkvrije zones ingesteld. Het betrof in ieder geval alle parken in de gemeente. De gemeente geeft op een plattegrond aan, waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.
  • De plattegrond gebruikt voor het Beheerplan, heeft dezelfde grootte als de vuurwerkplattegrond (herzien december 2014).
    Het beheer van het park is verdeeld over een aantal partijen.