Een natuurlijk park

Het Wijkpark Merenwijk ligt in het midden van de Leidse wijk, de Merenwijk.
Het is het groene hart van de wijk, met veel verschillende bomen, die diverse vogels aantrekken. Het park is met de groene toegangswegen onderdeel van het Groene Netwerk, dat het buitengebied met de binnenstad verbindt.

Het park is natuurvriendelijk aangelegd en wordt ook op die manier onderhouden (zie beheerplan). Het is niet een aangeharkt park, maar het heeft een wilde uitstraling. De klimop lijkt zijn gang te kunnen gaan, bomen zijn niet altijd opgeruimd en het hout is in groffe rillen gelegd. Dit trekt veel vogels, insecten, kikkers en opruimers aan zoals paddenstoelen. En beestjes die in de bomen zaten, blijven zo in het gebied.


Er komen spectaculaire gebeurtenissen voor in het park, zoals een sperwer die hoog boven in de boom zijn prooi oppeuzelt. De ijsvogel die langs de oevers voorbij vliegt. Of het grote aantal vogels, dat uit volle borst zingt. Maar ook de brandnetels zijn belangrijk. Er zijn kevers, vliegen en rupsen, die niet kunnen leven zonder deze planten. En de brandnetels zijn spannend, je kunt je er aan prikken, maar je kunt er ook ook thee en soep van maken. Met als toetje de bramen van de bramenstruiken.

Indeling park
Het park bestaat uit twee verschillende gedeeltes.
Het zuidelijke deel met de stapstenen en de kinderboerderij en het noordelijke rustige hoger liggende gebied. De grens tussen deze twee delen is de Broekweg.
Lees meer bij Indeling Park…

Aanleg Park
Het wijkpark Merenwijk is een jong park met een oude geschiedenis.
In 1969 is gestart met de aanleg van de Leidse wijk de Merenwijk. Bij het opspuiten van het zand namen ze het gedeelte van het Wijkpark niet mee. Hierdoor kon de aanleg snel beginnen. In 1971-1972 kreeg het park, met een eenvoudige tekening als handleiding, zijn vorm. En met 600 soorten bomen en struiken maakte de Afdeling Groen van de Gemeente Leiden van de polder een bos.
In 2009 zijn de beplanting en toegangswegen naar het park en de kinderboerderij aangepast.  En zijn alle waterpartijen aangesloten op het watersysteem van de polder.

Ontstaan Broek- en Simontjespolder
Zo’n 6000 jaar geleden was het gebied waar de Merenwijk nu ligt, een getijdengebied. Het was een waddengebied dat constant door eb en vloed veranderde. 1000 jaar later ontstond achter de eerste strandwallen veenmoeras. “Merenwijk lag toen aan zee”.
Op de strandwallen leefden mensen van groot en klein wild.
De Rijn meanderde hier door heen en liet zand en ander materiaal achter. De zee trok zich in de millennia daarna steeds meer terug en de afvoer naar zee slibde dicht. Door de gebrekkige afvoer ontstond het veen. bodem_16-18eeuw_klIn de middeleeuwen werden deze veenmoerassen ontgonnen. In het achterland van Oegstgeest en Poelgeest. Er ontstonden overal meren.
Ze ontwaterden de bodem door het graven van sloten en het aanleggen van dijken, molens, kanalen en sluizen. Zo is het polderlandschap van de Broek- en Simontjespolder ontstaan. Het wijkpark volgt de lijnen van de kavels en sloten.
Tijdens de Spaanse bezetting hebben de Spanjaarden ook hier, aan de Broekweg een schans gebouwd. En in de Tweede Wereldoorlog zaten mensen ondergedoken in Wassenaarhoeve, de huidige kinderboerderij.
Dit was de geschiedenis in een notendop. Er is ook een uitgebreid verhaal.

Documenten
Gemeente Leiden, Beheerplan Park Merenwijk, december 2014 (herzien)

Bronnen historie
Arie Korteweg, Geschiedenis dichtbij, De Merenwijk te Leiden vóór de bouw, erna en nu, 2008.
Gemeente Leiden, Landschappen van Leidse Regio Kaarten
Segijn, H., Sociale woningbouw in Leiden, (pdf), p.98