Wintervogels in het wijkpark – 2019

Midden in de winter, zelfs als het weer eens echt lekker koud is, is er in het wijkpark heel wat te beleven op vogelgebied. Standvogels (vogels die het hele jaar door op dezelfde plek blijven) zoals de grote bonte specht en de Vlaamse gaai zijn goed zichtbaar in de kale bomen. Eind januari zitten de spechten in het park al te roffelen om hun territorium te markeren, want dat is het voordeel van ’s winters blijven: je kunt je lekker vroeg gaan voorbereiden op het voorjaar. Er zitten behoorlijk wat boomkruipers in het park, charmante bruine vogeltjes die tegen de boomstammen op kruipen en die je nu ook al voluit hoort zingen.

 

Een clubje van zes halsbandparkieten zat aan de Broekweg bij een spechtennest van vorig jaar om alvast samen uit te zoeken wie het straks in gebruik mag nemen. De specht vindt het geen probleem een nieuw nest uit te hakken en dan kan het oude hol door parkieten of kauwen worden gebruikt.

 

De roodborsten, vinken en merels die je nu in het park ziet kunnen standvogels zijn, maar ook wintergasten uit het noorden. Wie in elk geval wintergasten zijn: een dozijn krakeenden, lekker grazend op een veldje, de goudhaantjes en vuurgoudhaantjes waarvan je er op dit moment aardig wat in het park vindt en de sijsjes die je kunt horen overvliegen als je een beetje geluk hebt.

 

In de rommelhoekjes en rond de houtrillen die het park rijk is, is het een drukte van belang met kleine zangvogels. Het is er goed schuilen en zoeken naar insecten en dergelijke. Een gemengd groepje mezen (kool-, pimpel- en staartmezen) trekt al kwetterend door het park.

 

 

De ooievaars zijn gebleven, die zijn blijkbaar van een generatie die ’s winters niet naar het zuiden trekt. Op waarneming.nl kun je tegenwoordig zoeken op ‘Leiden – Wijkpark Merenwijk’ en dan zie je niet alleen dat er heel wat soorten paddenstoelen in het park voorkomen, maar ook wat er deze winter voor vogels zijn gespot: sperwer, buizerd, grote gele kwikstaart, puttertje, ijsvogel en twee tot vier waterrallen (foto bovenaan). IJsvogels zijn in elk geval honkvast, dus wie weet komt er een nestje dit voorjaar…

Corinna Vermeulen
(Natuur- en Groengroep Merenwijk)

Foto’s Herman Berkhoudt en Ant Brandenburg

Advertentie