Broedvogels in het wijkpark – juni 2019

Eind juni 2019

Zo aan het begin van de zomer merk je dat het stiller wordt in de ochtendschemer. Veel vogels houden het langzamerhand wel voor gezien met zingen; dat gaat samen met het krimpen van het zangcentrum in hun hersenen. Intussen is er nog genoeg werk aan de winkel met het voeren en beschermen van de jongen en/of het tweede broedsel.foto ransuil kopie

Het was vandaag dan ook mijn laatste ronde van dit voorjaar en dat is toch een beetje jammer – ook al is het afzien als de wekker om kwart over vier afgaat. Eerder deze week was er nog een leuke verrassing: er zit toch een ransuilengezin in het park! Je hoort de jongen heel indringend bedelen zodra het donker wordt. En vandaag was er alweer een verrassing: we hebben maar liefst twee zingende karekieten dit jaar! Je kunt ze horen vanaf het Kapellenpad.

Tot mijn vreugde zit er weer een boerenzwaluwnest in de koestal van de kinderboerderij. _MG_7504 copy sperwerjong HBDe twee kuikens van de ooievaars groeien goed en de tien jonge knobbelzwanen ook. Bij de eenden en meerkoeten daarentegen zie je per broedsel vaak maar één pulletje overleven. De sperwerkuikens zijn al zo groot dat ze het nest uit barsten. De ijsvogel heeft zich helaas maar één keer laten zien dit voorjaar, dus die mag ik niet als broedvogel noteren. De holenduif, spreeuw, krakeend en tuinfluiter hadden we vorig jaar wel, maar dit jaar niet (althans niet met genoeg waarnemingen van de juiste soort op het gewenste moment).

Daar staat tegenover dat we dit jaar wèl territoria kunnen vaststellen van de sperwer, de ransuil, de groene specht, de grauwe gans en de groenling, in tegenstelling tot vorig jaar. De koolmees doet het heel goed met maar liefst 22 territoria (vorig jaar 14!). Daarmee is de koolmees zelfs nog talrijker dan de winterkoning (17), die meestal recordhouder is in parken.
koolmees_mwpk

Overigens hadden die 22 natuurlijk niet allemaal succes met broeden: ik zag ook een koolmezennestkast die door de grote bonte specht was uitgehakt. Dat zijn gretige rovers als ze jongen hebben en zij doen het ook heel goed, met vier territoria dit jaar.

Al met al zitten er dit jaar 36 soorten broedvogels in het park, één meer dan in 2018. De pdf met alle soortkaarten zit onder de link. Nu wat slaap inhalen, volgend jaar verder 🙂

Corinna Vermeulen

Lees ook:

Broedvogels in het wijkpark – mei 2019
Broedvogels in het wijkpark – maart 2019
Broedvogels 2018 – totaaloverzicht