Vleermuizen

Heb jij weleens vleermuizen gezien?

Als de schemer valt of in de vroege ochtend, kun je ze over het water zien scheren. Langs de bomen en andere obstakels. Ze gaan dan op insectenjacht. De vleermuizen zijn echte luchtacrobaten. Snel, wendbaar, zonder geluid. Ze vliegen nergens tegenaan.
Het is hard werken want ze eten minimaal 300 muggen, motjes en kevertjes per nacht!

Vleermuizen zijn bijzondere dieren. Het zijn bijvoorbeeld de enige zoogdieren die vliegen. Ze slapen ondersteboven. Ze gebruiken hun oren om te zien. Wil je veel weten over hoe ze met hun oren zien, lees dan deze tekst van Dick de Vos.
De zoogdierenvereniging heeft ook allemaal informatie over de vleermuizen.
Ze hebben een zoekkaart gemaakt om te downloaden. Op die kaart staan de meest in de stad voorkomende vleermuizen.
En hun korte filmpje geeft veel informatie.

Je kunt de vleermuizen  rondom je huis zien.
En in het park.
en onder Activiteiten zie je of er een excursie komt.

Zelf vleermuizen spotten

Als je zelf met een batdetector op pad gaat, neem dan warme kleding mee, het kan ’s avonds flink afkoelen. Neem informatie mee over op welke frequentie welke vleermuizen zitten. Of je gaat in de schemering met je zaklamp op pad. Dat kan ook.
We horen graag welke vleermuizen je hebt gezien of gehoord.

Hier staan de verslagen van de excursies in het park.

Welke vleermuizen vind je in het park?

Aan de rand van het park bij de kinderboerderij Merenwijk en de jeux de boule baan  leven wel vijf verschillende soorten. En misschien wel meer. Het is niet zo makkelijk om ze goed te zien en de echogeluiden uit elkaar te houden.

12 april 2018

Op 12 april 2018 is er met een professionele batdetector gemeten welke vleermuizen er in het park zijn. In vrij korte tijd zijn zo’n 500 opnamen gemaakt. Van al deze opnamen zijn er 100 tot op soort gedetermineerd.

Er zijn zeker 5 verschillende soorten gemeten en misschien zijn er meer. Dit is wat je hoort. Het kost heel veel tijd om de opnames van de geluiden te onderzoeken.
In de tabel staan de vleermuizen, die in de 100 opnames zaten.

Soort Latijnse naam Aantal Vlieghoogte
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 44 2 – 5 (15) m bij begroeiing
ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 32 2 – 5 (15) m
rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 14 15 m. boven boomtoppen
laatvlieger (Eptesicus serotinus) 3 5 – 20 m.
watervleermuis (Myotis daubentonii) 1 0 – 1 m. boven water

180412_plaatsen_kl

Wij hebben de meeste gehoord en gezien bij het water en de grasvelden langs het Molenpad. Tussen de hoofdingang van de kinderboerderij en de jeux de boulebaan. Als je daar in de avondschemering fietst, ga je ze vanaf nu vast zien.

25 augustus 2018 – nacht van de vleermuis

Op deze avond is er een presentatie en excursie over vleermuizen.
Er zijn 4 groepen, die allemaal een andere kant op gaan. 1 groep gaat zelfs naar de Zijl.
Met batdetectors horen we vleermuizen en door goed op te letten, zien we ze ook.

Voor een deel gebruiken we eenvoudige detectors. Dat maakt het lastig om goed te weten welke vleermuis we horen. Maar de oogst is dat we de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger hebben gespot.
Dick de Vos heeft een kort filmpje op Facebook gezet.

Tijdens het zaklampvissen op 27 augustus zien we een watervleermuis over het water scheren.