Vleermuizen

Heb jij weleens vleermuizen gezien?

Als het in de avond en ochtend schemert, kun je ze over het water zien scheren en langs je huis. Langs de bomen en andere obstakels. De vleermuizen gaan dan op insectenjacht. De vleermuizen zijn echte luchtacrobaten. Snel, wendbaar, zonder geluid. Ze vliegen nergens tegenaan.
Het is hard werken want ze eten minimaal 300 muggen, motjes en kevertjes per nacht!

Vleermuizen zijn bijzondere dieren. Het zijn bijvoorbeeld de enige zoogdieren die vliegen. Ze gebruiken hun oren om te zien. Ze slapen ondersteboven en houden een winterslaap. Ze wonen heel dichtbij ons en ze zijn beschermd! We moeten dus heel voorzichtig met ze omgaan.

Informatie over vleermuizen op een rij

Omdat er zeker een kans is dat er vleermuizen in je huis wonen, moet je opletten, bij het isoleren van je huis. Ze kunnen bijvoorbeeld in een spouwmuur zitten. De zomermaanden zijn de beste maanden om dit te onderzoeken. Roek Vermeulen geeft hierover tips in dit document.

Dick de Vos beschrijft uitgebreid hoe ze met hun oren zien.
Kijk op de site van de zoogdierenvereniging om allemaal informatie over de vleermuizen te lezen. Je vindt daar ook een zoekkaart met de meest in de stad voorkomende vleermuizen. En hun korte filmpje geeft veel informatie.

Zelf vleermuizen spotten

Als je zelf met een batdetector op pad gaat, neem dan warme kleding mee, het kan ’s avonds flink afkoelen. Neem informatie mee over op welke frequentie welke vleermuizen zitten. Of je gaat in de schemering met je zaklamp op pad. Dat kan ook.
We horen graag welke vleermuizen je hebt gezien of gehoord.

Hieronder staan de verslagen van de excursies in het park.

Welke vleermuizen vind je in het park?

Aan de rand van het park bij de kinderboerderij Merenwijk en de jeux de boule baan leven wel vijf verschillende soorten. En misschien wel meer. Het is niet zo makkelijk om ze goed te zien en de echogeluiden uit elkaar te houden.

12 april 2018

Op 12 april 2018 is er met een professionele batdetector gemeten welke vleermuizen er in het park zijn. In vrij korte tijd zijn zo’n 500 opnamen gemaakt. Van al deze opnamen zijn er 100 tot op soort gedetermineerd.

Er zijn zeker 5 verschillende soorten gemeten en misschien zijn er meer. Dit is wat je hoort. Het kost heel veel tijd om de opnames van de geluiden te onderzoeken.
In de tabel staan de vleermuizen, die in de 100 opnames zaten.

Soort Latijnse naam Aantal Vlieghoogte
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 44 2 – 5 (15) m bij begroeiing
ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 32 2 – 5 (15) m
rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 14 15 m. boven boomtoppen
laatvlieger (Eptesicus serotinus) 3 5 – 20 m.
watervleermuis (Myotis daubentonii) 1 0 – 1 m. boven water

180412_plaatsen_kl

Wij hebben de meeste gehoord en gezien bij het water en de grasvelden langs het Molenpad. Tussen de hoofdingang van de kinderboerderij en de jeux de boulebaan. Als je daar in de avondschemering fietst, ga je ze vanaf nu vast zien.

25 augustus 2018 – nacht van de vleermuis

Op deze avond is er een presentatie en excursie over vleermuizen.
Er zijn 4 groepen, die allemaal een andere kant op gaan. 1 groep gaat zelfs naar de Zijl.
Met batdetectors horen we vleermuizen en door goed op te letten, zien we ze ook.

Voor een deel gebruiken we eenvoudige detectors. Dat maakt het lastig om goed te weten welke vleermuis we horen. Maar de oogst is dat we de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger hebben gespot.
Dick de Vos heeft een kort filmpje op Facebook gezet.

Tijdens het zaklampvissen op 27 augustus zien we een watervleermuis over het water scheren.

11 september 2020

Met de jeugdnatuurclub gaan we met eenvoudige batdetectoren vleermuizen spotten. Bij de straatlantaarn zien we vliegjes en de eerste vleermuizen. Later scheren ze over ons hoofd en zien we ze over het water vliegen. Door de detectoren weten we dat er meer zijn, dan we kunnen zien. Het is tegelijkertijd geheimzinnig en prachtig.