Bijen tellen

In je tuin en in het wijkpark zie je ze al vliegen. Mooie fluffy hommels. Dit zijn de koninginnen, die de winter overleeft hebben. Ze zijn op zoek naar nectar en een geschikte nestplaats. Half april zijn er zo’n 13 soorten bijen te zien.
Aan het begin van de lente is een goed moment om ze te leren kennen.

Je kunt ze natuurlijk zelf leren kennen, door veel te kijken en foto’s te maken.
De eerste foto is van een honingbij. De andere foto’s zijn hommels. Zij horen bij de bijenfamilie.


Nationale Bijentelling
Als stimulans om goed te kijken kun je mee doen aan de Nationale Bijentelling. Je helpt dan direct mee aan de kennis over bijen. Dat is nodig, omdat het niet zo goed gaat met de hommels en de bijen. De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ze kunnen moeilijk het goede voedsel vinden. En omdat 80% van de voor de mens eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving, heeft het ook gevolgen voor ons.
Hoe meer we weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Doe daarom mee met het landelijk bijenonderzoek. Je vindt op die site ook hulpmiddelen bij het tellen.

Meedoen aan de bijentelling is eenvoudig, ook als je weinig of geen kennis van bijen hebt. Kijk snel hoe je meedoet en leer de verschillende soorten bijen in je tuin kennen.

Hommels in het park
In het wijkpark kom je ook verschillende hommels tegen. Een klein overzicht staat in het midden van de insectenpagina van deze site. Daar staan de hommels bij de bijen. Een hommel is namelijk een bijensoort.