Categorie archief: Vogels

Broedvogels en rapers

In mei leggen alle vogels een ei.
Maar sommigen komen al eerder naar Nederland om hun ei te leggen.
Hoe dat zit en welke er al aan het broeden zijn in het park of op de Strengen, lees je in de verslagen van onze broedvogeltellers.
Corinna telt de broedvogels sinds een paar jaar in het Wijkpark Merenwijk.
Caroline neemt de broedvogels op de Strengen voor haar rekening.


 

Sinds een jaar raapt een groep elke maand op Tengnagel drijfafval op en begin dit jaar heeft ze de Strengen meengenomen. In Coronatijd zijn er alleen individuele rapers bij het Joppe te vinden. En dat blijkt hard nodig. Lees hun verslagen en het het verslag over 2019.

Alles wordt wakker!

De krokussen beginnen al te bloeien. De hazelaar laat de katjes bloeien en de daslookblaadjes komen in het park uit de grond. Merels struinen rond en de gaaien kwebbelen met elkaar. Alles wordt wakker.

Paddentrek
Ook de padden zijn wakker en beginnen aan de paddentrek. Padden leven het hele jaar op het land, maar zoeken voor de voortplanting het water op, waarin ze geboren zijn. Soms moeten ze hier kilometers voor lopen en wegen en fietspaden oversteken. Het lukt ze niet altijd om veilig aan de andere kant te komen. Daarom is er dit jaar in de Merenwijk een paddenpatrouille. Wil je helpen of meer informatie? Stuur een mail naar paddenpatrouille@xs4all.nl.

Bloembollenasiel – dependance Merenwijk.
Heb je bloembollen in huis. Gooi ze niet weg als ze uitgebloeid zijn, maar breng ze naar de bak bij de Kinderboerderij, locatie Weidezicht (ingang bij plastic koe). Dan gaan ze naar het bloembollenasiel in Cronesteijn en worden later opnieuw geplant. Hier lees je hoe het werkt…

Eksternesten
Kijk niet alleen naar beneden naar de stinzenplanten, maar ook omhoog. Nu de bomen nog kaal zijn kun je nesten spotten. De grote nesten met een deksel zijn van de eksters. De eksters zie je nu al bezig met een nieuw nest of het verbouwen van hun nest. In een helder verslag van Charlotte lees je waar de afgelopen 10 jaar de eksters in de Merenwijk gebroed hebben.

Veranderde regels
Twee regels in de wijk zijn veranderd. De honden moeten weer aan de lijn in het Merenwijkpark ten zuiden van de Broekweg omdat ze de kinderboerderij inliepen.
En volgens Algemene Plaatselijke Verordening mag je in het winkelgebied van de Kopermolen de vogels niet meer voeren Wat ook geldt voor de hele binnenstad en de buitenring van de singels. Een van de redenen is dat het voer voor vogels vaak ongezond is. De bordjes lijken alleen nog niet aangepast. Meer info in het Leidsch Dagblad.

Hard werkende vogels

GB_specht_herman_berkhoudt kopieWij mensen vinden het voorjaar fantastisch, maar voor vogels is het vooral hard werken. Standvogels moeten eerst één of meer nesten bouwen, nadat ze hier de winter hebben overleefd en
hun territorium verdedigen…
Zomergasten moeten dat allemaal ook doen, maar dan hebben ze eerst nog een heroïsche tocht van honderden tot duizenden kilometers achter de rug.

Lees het volledige blog van Corinna Vermeulen.

Vogels in de omgeving – nog 3 kansen

In de omgeving van de Merenwijk staan nog een paar Vogelexcursies op de kalender. Op 4 mei, 12 mei en 8 juni wordt onder zeer deskundige leiding over de vogels in onze omgeving verteld. Aanmelden is verplicht en gaat via de Vogelbescherming. Klik op de data en je komt op de goede sites uit.

En er zijn 3 nieuwe datums geprikt voor het Drijfvuilproject Tengnagel: zondag 12 mei om 16:00, zaterdag 1 juni om 9:30 en woensdag 19 juni om 9:00. Kom gerust langs.  Hier vind je alle info…

Winterwandeling op de Strengen

img_2922Op zondag 17 februari organiseert IVN Leidse regio  een winterwandeling op de Strengen, het schiereiland ten noorden van de Merenwijk. Ze gaan op pad om te zien hoe ver de natuur is: zijn er al prille beginnetjes van de lente te zien? Zoals opkomende knoppen en planten? Zijn er al vogels terug en wellicht op weg naar hun broedgebied? Klik hier voor informatie en om je aan te melden.

Broedvogels in het park – 2018

Maart – juli 2018

Het eerste seizoen broedvogels tellen in het wijkpark van de Merenwijk zit erop. Het resultaat mag er wezen: er blijken minstens 35 soorten in het park te broeden. Ik zeg ‘minstens’ omdat de ervaring leert dat je, zeker met één teller en een beperkt aantal bezoeken, makkelijk een paar soorten mis kunt lopen. Op Cronesteyn heb ik weleens meegemaakt dat er tijdens de officiële ransuilenronde geen uil te horen was, terwijl je dan als het goed is de jongen luidruchtig hoort bedelen. De volgende dag zag een collega de takkelingen (pas uitgevlogen uiltjes die nog niet kunnen vliegen) gewoon zitten — ze hadden zeker net allemaal een muis gekregen toen we langskwamen.

Ook als je een vogel wèl ziet of hoort, levert dat dankzij de strenge criteria van de telmethode niet altijd een officieel broedgeval op: 6 van de 41 soorten mogelijke broedvogels die ik hoorde of zag, zijn bij het eindresultaat buiten de boot gevallen. Dan heb je bijvoorbeeld een tweede waarneming nodig, of het beestje moet echt zitten zingen, of de waarnemingen vallen net niet binnen de datumgrenzen voor die soort.


Overigens heb ik in het wijkpark voor de zekerheid een tweede ransuilenbezoek gebracht, maar dat leverde nog steeds geen uilen op. Wel een jonge kraai die uit het nest was gevallen — er zat al een kat bij, dus ik was net op tijd. Bij zo’n avondbezoek zie je pas hoeveel katten er dan door het park struinen en dat zal heel wat vogels het leven kosten.

De liefhebbers van de sperwers die de afgelopen jaren in het park hebben gebroed, zijn dit jaar teleurgesteld: in maart zijn deze fraaie rovers nog wel langs geweest, maar vervolgens weer vertrokken. Het goede nieuws is dat er in het late voorjaar wel een paar keer boomvalken zijn gespot in het park, al is het nog niet duidelijk of die zich echt hebben gevestigd. Volgend jaar nieuwe kansen.


Dat geldt ook voor de ijsvogel en de groene specht, die wel zijn gesignaleerd maar (nog) niet officieel genoteerd konden worden. De grote bonte specht daarentegen heeft maar liefst drie territoria in het park. Een andere typische loofbosvogel, de boomkruiper, doet het ook prima (5). En uiteraard is er een overvloed aan kool- en pimpelmezen, zwartkoppen, merels, tjiftjafs, roodborsten en houtduiven, terwijl de talrijkste soort het kleine, maar luidruchtige winterkoninkje is met 20 territoria. Een aantal soorten is maar met één territorium vertegenwoordigd, in elk geval dit jaar: staartmees, fitis, putter en tuinfluiter. Aan de oostrand van het park, vlakbij de Vlinders, broedden zowel de knobbelzwanen met hun niet te missen nest (9 jongen) als de onooglijke kleine karekieten in de rietkraag. En op een steenworp afstand vind je dan in de koestal van de kinderboerderij een nestje van de boerenzwaluw en in het bos een bescheiden roepende holenduif — een prachtige duif en één van mijn favorieten in het park.

Een park met een gevarieerd landschap, wat dode bomen en allerlei verschillende voedselbronnen levert dus heel wat vogelsoorten op. De watervogels maken het plaatje compleet: natuurlijk veel wilde en boereneenden en meerkoeten, maar ook met de waterhoentjes gaat het prima (6 territoria) en we mogen ook een paartje krakeend noteren.

Hier vind je de complete lijst, met kaartjes per soort. En dan is het wachten nu op de wintergasten 🙂

Corinna Vermeulen

Blog broedvogels in maart 2018
Blog broedvogels in mei 2018
Nog meer Vogels in het park