Broedvogels in het wijkpark – eind mei 2020

Eind mei 2020

De knobbelzwanen hebben op hun eilandje met succes acht eieren uitgebroed en zwemmen nu met het hele gezin door het park. Een van de kuikens is veel lichter van kleur dan de andere: een zogenaamde Poolse zwaan. Deze kleurvariant (alleen zichtbaar bij de kuikens) is afkomstig van de zwanen die vroeger, vooral in Polen, speciaal voor het witte dons van de jongen werden gefokt. Gelukkig is die markt ingestort en worden we er nu alleen nog aan herinnerd als we kleurverschillen bij zwanenkuikens zien. Voor wie er meer over wil weten: www.vwg-zutphen.nl.


Alle nestkasten rond de kinderboerderij zijn bezet door kool- en pimpelmezen. In één kast zag ik achter elkaar drie volwassen koolmezen naar binnen gaan: een vrijgezel familielid dat een handje helpt bij het zware werk van jonkies voeren? Of een menage à trois?

Als je eind mei heel hard gepiep uit een boom hoort komen, weet je dat er een nest van de grote bonte specht zit. Van de twee nesten die ik zo op het spoor kwam, is er één intussen leeg. Het lijkt erop dat in beide nesten maar één jong zit of zat, en dat terwijl grote bonte spechten 5 tot 7 eieren leggen.

Tot mijn grote vreugde zit er in de buurt van de grote abeel weer een holenduif te roepen. Ook de kleine karekieten geven weer acte de présence, in dezelfde rietkraag als twee jaar geleden. Het leuke als je een park en zijn vogels een paar jaar lang volgt: je weet precies waar je welke vogel kunt verwachten. Zo zit er in het hoekje bij de hoofdingang altijd een roodborst te zingen en de meerkoetennesten kan ik intussen ook uit mijn hoofd op de kaart intekenen.

Het nieuwe sperwernest daarentegen heb ik ondanks verwoede pogingen niet kunnen vinden. Maar ze kunnen niet ver weg zijn, want er zijn een paar keer geplukte vogels gevonden in het wijkpark.  IJsvogels heb ik zelf nog niet gezien dit jaar, maar er komt net een melding binnen van iemand die met een kano door het park voer en er twee voor zich uit zag vliegen. Nou, ik moest ook maar eens een kano gaan regelen…

Er zijn lekker veel merels dit voorjaar en de boomkruipers doen het nog steeds goed. Nog een paar tellingen te gaan. Zouden de boerenzwaluwen zich nog laten zien? En zou ik bij een avondbezoek binnenkort jonge ransuilen horen?

Corinna Vermeulen
corinna.vermeulen@xs4all.nl

Foto’s van Corinna Vermeulen, Herman Berkhoudt, Ant Brandenburg

Lees ook:

Broedvogels in het wijkpark – eind maart 2020
Broedvogels in het wijkpark: maart 2019; mei 2019; juni 2019
Broedvogels 2018 – totaaloverzicht

En broedvogels op de Strengen