Behoud van de slobkousbij

Werk van de Beheergroep Behoud Slobkousbij
Sinds mei 2019 is er een kleine beheergroep voor het behoud van de slobkousbij. De slobkousbijen leven op één plek in het wijkpark Merenwijk.beheer_brug-2
De beheergroep zorgt voor het gebiedje waar de slobkousbij nestelt en de grote wederik groeit. Het beheer houdt in dat het wandelpad vrij moet blijven van plantengroei en mensen eenvoudig elkaar kunnen blijven passeren.

Bijhouden van de plantengroei
Om de slobkousbij in het park te kunnen blijven zien, is vooral van belang dat de planten, waar de bij afhankelijk van is beschikbaar blijven.

De voor de slobkousbij belangrijkste plant is de grote wederik. De slobkousbij-vrouwtjes verzamelen bij deze plant de olie en het stuifmeel.
Tijdens de bloei wordt de grote wederik natuurlijk niet gemaaid. De wederik is pas in september uitgebloeid en tot die tijd worden andere delen van de oever bijgehouden.

Andere belangrijke planten zijn de nectarplanten van de slobkousbijen:
Wilgenroosje; gewoon biggenkruid; akkerdistel
grote kattenstaart; wolfspoot;  kale jonker;
watermunt en beemdkroon
Bij deze nectarplanten halen de bijen de nectar. Hun voedsel.
De grote wederik produceert alleen de olie en geen nectar.

bloemen_slobkousbij

De grote wederik, de wilgenroosjes, biggenkruid, wolfspoot en de distels staan in de buurt van het nest. Deze zal de groep ook laten staan. We zijn benieuwd of enkele van de andere planten ook in de buurt groeien.

Aanleiding voor het ontstaan van de beheergroepDSC06891 maaien_wederikjpg
De slobkousbijen zijn strak afgestemd op de bloei van de grote wederik. Maar begin juni 2018 werd een brede strook wederik en wilgenroosjes door aannemer gemaaid.
Door dit maaien stond er weinig wederik. En dat betekende dat er weinig olie en stuifmeel was. Het stuifmeel is het eten van de larven. Ze hebben voldoende eten nodig om te  verpoppen tot slobkousbijen.

Het ‘enthousiaste’ maaien werd een onderwerp bij de schouw in januari 2019. Een schouw is een ronde, waarbij mensen van de gemeente en betrokkenen bij het park samen naar het beheer van een park kijken. Tijdens de schouw van het park stelde de gemeente voor om een Beheergroep te vormen, die de planten rondom het pad bij houdt. De beheergroep Behoud Slobkousbij bestaat uit 5 betrokken mensen, die dit jaar gaan  kijken hoe het de bijtjes is vergaan en de plantengroei in de gaten houden.

Heb je interesse in de beheergroep, vragen of opmerkingen over het beheerde gebiedje, dan kun je met Ant contact opnemen.

De grote foto is gemaakt door Herman Berkhoudt,
de andere foto’s en tekst zijn van Ant.

Advertentie